தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் தாலுகா வாரியாக franchisee - கள் தேவை. Profit - ல் 50% share, முதலீடு தேவை இல்லை. விருப்பம் உள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். arbabu511@gmail.com , Mobile : 9787200245
+91 - 94432 11011
+91 - 95850 11011
+91 - 97862 11011
+91 - 80988 49123

 
To view horoscopes and contacts upgrade your membership

Payment Options

Scheme Duration      No of Contacts    Amount
  
 Bronz 6 Months   45 Verified Contacts 2450.00
 Silver 9 Months   75 Verified Contacts 3600.00
 Gold 10 Months   100 Verified Contacts 4500.00
 Platinum Dedicated Service 9 Months   160 Verified Contacts 9900.00
 VIP Dedicated Service 12 Months   225 Verified Contacts 14500.00
                                                                                                                                                               Combo Plans Add On Plans Plan Comparision
Online Payment Options
Pay using Visa / MasterCard Credit Card
All VISA / MASTERCARD Credit Cards are accepted.
Pay using Debit Card
All VISA / MASTER / MAESTRO Debit Cards are accepted.
Pay through Net Banking Accounts / ATM cum Debit Cards / Cash Cards / Other Credit Cards
All major Net Banking Accounts, ATM cum Debit cards, Cash Cards or Other Credit Cards are accepted.
Madurai Matrimony Offices
Visit any of our 7 MaduraiMatrimony.com offices located in various cities in India and pay by Cheque / DD in favour of "Nile Info Private Ltd"
By Pay Pal

Only for NRI Customers.
Pay at banks - ICICI Bank
Visit any of the ICICI Bank branches across India to make Cash, Cheque / DD payments. After depositing the Cheque/ DD, call + 91 - 80988 49123 with your Cheque/ DD details.
Electronic Fund Transfer facility is available through ICICI BANK
Account Name : Nile Info Private Ltd, Account Number : 6135 0501 9451, RTGS/NEFT IFSC Code: ICIC 000 6135. Bank Branch City Name : Tirunelveli Junction